PROTHERM

Protipožární nátěr ocelových konstrukcí PROTHERM

Pokud hledáte opravdu efektivní řešení jak ochránit konstrukci budovy před požárem, potom vám můžeme doporučit vysoce spolehlivý protipožární nátěr PROTHERM, mezi jehož přednosti paří zejména to, že jej lze použít jak v interiéru, tak i v exteriéru.

Protipožární nátěr PROTHERM specificky zvyšuje odolnost prefabrikovaných ocelových konstrukčních dílců používaných ve veřejném nebo v průmyslovém sektoru.

Protipožární nátěry PROTHERM® STEEL a PROTHERM® jsou tvořené z polymerů vinylu se specifickými reaktivními látkami. Pokud dojde k požáru, vytvoří tyto látky speciální termoizolační pěnu. Protipožární nátěr AQUASTEEL je vodou ředitelný.

Při použití protipožárního nátěru PROTHERM AQUASTEEL není v interiéru nutný uzavírací nátěr. Aplikace vysokých tlouštěk na jeden nátěr je bezproblémová. Nátěr má také výborné lakařské vlastnosti a dlouhou životnost min 20 let.

Protipožární nátěr Protherm je syntetická nátěrová hmota na bázi rozpouštědel tvořená akrylátovými polymery a dalšími specifickými reaktivními aditivy, které vytvářejí při požáru tepelně izolační pěnovou vrstvu. Tento protipožární nátěr Protherm neobsahuje azbest a ani jiné toxické pigmenty, halogeny nebo chlorovaná aditiva.

Funkční vrstvu tvoří bílý, souvislý povlak, který je možné barvit dle stupnice RAL. Mohou se ale používat výhradně jen barvy, které jsou pro tyto účely určené výrobcem. Tyto barvy jsou součástí certifikovaného systému a není možné je zaměnit jinými nátěry.

Protipožární nátěr Protherm je nanášen v tloušťce dle dimenzační tabulky od 100 do 2000um. Tento průmyslový funkční nátěr nelze vzhledově srovnávat s jinými nátěrovými hmotami.

Vrstva tohoto protipožárního nátěru zlepšuje odolnost proti vodě a vlhkosti.

Protipožární nátěr Protherm je určený jako protipožární ochrana ocelových nosných konstrukcí s předepsanou požární odolností R15 – R90. Tento nátěr je možné použít pouze v průkazně odzkoušených a schválených systémech a to na základě základního a krycího nátěru.

Tento protipožární nátěr je vhodný především pro aplikaci v interiéru, prostředí typu Z1 a Z2 (zde zaručuje nátěr dobrou ochranu proti korozi ocelového podkladu) dle ETAG 018-2, což je vnitřní prostředí, které nevylučuje teplotu pod nulou.

Nátěr nesmí být vystaven působení silně kyselého či alkalického prostředí.

Výrobce zaručuje životnost 25 let.

Aplikaci tohoto protipožárního nátěrového systém Protherm se váže na dodržení předepsané materiálové skladby v souladu s platnými certifikáty. Tuto aplikaci mohou provádět jen a pouze firmy, které jsou zaškolené výrobcem a mají k této aplikaci písemné zmocnění.

Technické údaje:

 • Fyzikální stav – tixotropní pasta
 • Ředidlo – rozpouštědlo
 • Složky - jednosložková
 • Odstín – bílá
 • Specifická hmotnost – cca 1300 – 1400g/l
 • Obsah sušiny – 76-78%
 • Viskozita – tixotropní pasta
 • Zasychání – v závislosti na teplotě prostředí, relativní vlhkosti vzduchu a tl.nátěru při 20oC s přirozenou ventilací 6-12h, povrchově 24-48h do hloubky
 • Přetíratelný – po 24h
 • Balení – 20kg
 • Skladování – v originálním balení v interiéru na suchém a větraném místě. Výrobek je použitelný minimálně rok od data výroby.

Používáme pouze ty nejkvalitnější materiály

                    Rockwool    Isover    Promat Hilti 


 Zobrazit_produkty 

Kde nás najdete