Protipožární obklad železobetonových konstrukcí BETA-ROCK

Systém BETA-ROCK pro zateplení železobetonových stropů a stěn metodou suché montáže pro zvýšení jejich požární odolnosti na REI 120 až REI 240.

Systém BETA-ROCK se skládá z:

 • protipožárních desek: Frontrock MAX E nebo Fasrock
 • zatloukacích ocelových kotev IDMS (HILTI), METAL-ISO (LR ETANCO), ISOMET (SPIT).

Povrchová úprava systému BETA-ROCK:

 • nátěrem
 • nástřikem
 • výztužnou vrstvou systému ETICS (kontaktní zateplovací systém)
 • zavěšeným podhledem
 • ponecháním povrchu bez úpravy (přirozený vzhled izolačních desek)

Požární odolnost konstrukce systému BETA-ROCK:

 • REI 120 DP1 s izolací Frontrock MAX E v tl. 60 - 150 mm
 • 20-04 2016 05:50 - http://www.rockwool.cz/produkty-a-reseni/u/5808/stropy-garazi-sklepu-prujezdu/zvyseni-pozarni-odolnosti-zelezobetonovych-
 • stropu-a-sten---system-beta-rock 1 / 2
 • REI 240 DP1 s izolací Fasrock v tl. 60 mm
Systém BETA-ROCK