Charflame

Charflame - jednosložkový protipožární nátěr ředitelný vodou

Popis výrobku:

CHARFLAME je jednosložkový protipožární nátěr ředitelný vodou. Neobsahuje alkyfenoletoxylatát (APEO), slouží k protipožárnímu zabezpečení ocelových konstrukcí. Cílem je to, aby se udržela stabilita a odolnost ocelové konstrukce až po uhašení nebo evakuaci objektu.

Technická schválení a certifikace:

Nátěr CHARFLAME byl testován ve státní laboratoři v souladu s normou EN 13 381-8 a BS476 částí 20-21, dále dle evropské technické normy ETA-15/0146.

Technická specifikace:

 • Barva: bílá
 • Stupeň lesku: matný
 • Obsah fixní části: 71 + 2
 • Těkavé organické sloučeniny: Bez LZO, v souladu se směrnicí Rady 1999/13/WE
 • Doporučená tloušťka: 350 – 550 μm suchého jednovrstvého nátěru v závislosti od způsobu aplikace
 • Teoretická vydatnost: 1m2 / l pro tloušťku 696 μm nebo 1m2 / pro 497 μm
 • Způsob aplikace: Stříkání, váleček, štětec.
 • PH: 8,0 + 1
 • Teplota vzplanutí: >100 °C
 • Měrná hmotnost: 1,40 + 0,05 kg/l
 • Další vrstva: Po 24 hodinách při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 60%.
 • Ředidlo: Ředit vodou.
 • Protipožární opatření: R15, R30, R60 A R90 pro nosníky a sloupy o otevřeném profilu a R30 pro uzavřený profil.

Příprava povrchu:

Základovaná ocel musí být čistá ,suchá, bez prachu, mastnoty, oleje a jiných nečistot, které zabraňují správné přilnavosti nátěru CHARFLAME s povrchem. Případně ošetřena tryskáním na Sa 2,5.

Aplikace a povrchová úprava:

Nátěr CHARFLAME je po důkladném promíchání připraven k okamžitému použití.
Vhodným způsobem aplikace je nástřik, na malé povrchy a drobné opravy je vhodné použit štětec nebo váleček. Čistit jen vodou a nepoužívat rozpouštědla.
V podmínkách typu Y nátěr CHARFLAME může být opatřen vrchním nátěrem, popsané v normě ETA. Vrchní nátěr může být proveden na CHARFLAME po jeho řádném vyschnutí a vytvrdnutí.
Nátěr CHARFLAME je třeba chránit před silným, větrem a nadměrným teplem, aby se zabránilo rychlému vysychání. Za takových podmínek se doporučuje použít jen na malé povrchy. Čas schnutí záleží na různých faktorech, a to na teplotě prostředí, teplotě oceli, a síle větru. Nátěr zasychá velmi rychle, protože je ředitelný vodou.
Další nátěr se doporučuje další den. Teplota povrchu musí být minimálně 3 °C. Je třeba se vyvarovat aplikace, kdy vyvstává riziko kondenzace vodní páry na povrchu oceli. (v tom případě je potřeba použít ventilaci).

Skladování:

Je vhodné skladovat na suchém místě v teplotě od 5 °C do 35 °C. Chránit před mrazem a silným slunce. Výrobek skladovat 6 měsíců od data výroby.
Prostředí. Je třeba dávat pozor, aby se výrobek nedostal do kanalizace, půdy a je třeba respektovat recyklaci odpadů.


Používáme pouze ty nejkvalitnější materiály

                    Rockwool    Isover    Promat Hilti 


 Zobrazit_produkty 

Kde nás najdete