Mob: +420 777 824 714

Revizní dvířka


Naše firma zajišťuje montáž revizních dvířek. Nabízíme protipožární revizní dvířka i nepožární. Revizní dvířka jsou vhodná pro instalační šachty, sály, chodby apod. Umístit je lze i do podhledů, kde umožňují  přístup k nejrůznějším měřidlům, elektrorozvaděčům, jističům, uzávěrům topení, vody, plynu, k protipožárním zařízením apod. Revizní dvířka je možno také instalovat např. do komor, šaten nebo koupelen, kde vám umožní bezproblémový přístup k rozvodům vody.

Revizní dvířka výborně slouží i jako protipožární předěl. Použít je lze také jako otvory do protipožárních příček. Revizní dvířka jsou pro svoji rychlost a otevírání též velmi často využívaná v rozvodech vzduchotechniky.

Nabízíme vám revizní dvířka s rámem z pozinkovaného ocelového plechu tl. 1,5 mm. Provedení rámu závisí na rozměru a typu revizních dvířek. Vnitřní obvod rámu je opatřen protipožární a kouřotěsnou páskou, která zabraňuje průniku ohně a kouře spárou mezi rámem a víkem. Rám dvířek je připevněn do příčky nebo do stropu samořeznými šrouby. Rám je možno do sádrokartonových konstrukcí uchytit pouze na nosné profily.

Víko dvířek lze demontovat a do rámu je usazeno pomocí dvou maticových nýtů. Opatřeno je také praktickými zámky (automatická západka, klička nebo zámek FAB). Přední strana víka může být plechová (typ TUR 20) nebo vyplněna sádrokartonovou deskou či keramickým obkladem (typ STURA 20). U protipožárních dvířek je dále výplň tvořena tepelnou a zvukovou izolací a protipožární deskou.


Montážní návod revizních dvířek


Montáž revizních dvířek do sádrokartonových příček a stropů:


Revizní dvířka se montují až po opláštění, pokud je za opláštěním k dispozici volný prostor hluboký alespoň 150 mm. V ostatních případech se revizní dvířka instalují společně s opláštěním. Víko dvířek otevřeme v pravém úhlu vůči rámu dvířek. Povolíme zajišťovací pásek v rámu a posuneme víko směrem ven ze šlicu. Tím dostaneme víko ven z rámu. Rám dvířek všech rozměrů je nutné uchytit na nosný CD nebo CW profil tak, aby každá strana rámu byla přišroubovaná k nosným profilům pomocí samořezných šroubů (otvory v ramů jsou již vysekány), přičemž je třeba použít alespoň dva samořezné šrouby na každou stranu rámu. Jestliže je rám pevně a dobře ukotven, následuje nasazení a zajištění víka zajišťovacím páskem.

Pohledová (přední) plocha dvířek se vyrovná s okolní plochou stropu nebo příčky. Vzniklé spáry se přestěrkují spárovacím tmelem (např. Uniflot, Vario). U protipožárního provedení se použije zpevňující protipožární páska. Celá přední plocha dvířek se přestěrkuje spárovacím tmelem nebo protipožární stěrkou (např. Fireboard). Spára mezi rámem a křídlem dvířek se očistí a po zaschnutí se přezkouší řádné otevírání a zavírání dvířek.


Montáž revizních dvířek do zděných příček:


Dvířka se do montážního otvoru osazují dodatečně. Montážní otvor musí min. o 5 mm větší než je vnější rozměr rámu dvířek. Rám revizních dvířek se kotví do zdiva pomocí hmoždinek do předem připravených otvorů. Spáry mezi rámem dvířek a zdivem se vyplní protipožárním tmelem nebo pěnou o stejné nebo větší protipožární odolnosti jakou mají dvířka.


Pravidelná kontrola funkčnosti:


Je nutné pravidelně provádět kontroly správné funkce protipožárních dvířek. Kontroly se provádějí vždy po malování stropu či příčky nebo při jakékoliv manipulaci s podhledy (např. jejich čištění, výměna osvětlovací techniky apod.) nejpozději však každé 3 roky.

Seznam produktů:

Ocelová dvířka bez požární odolnosti - TUR, jednokřídlá

Dvířka jsme schopni vyrobit v jakýchkoliv rozměrech.
Plechová nepožární dvířka slouží k zakrytí revizních otvorů vodovodních a kanalizačních šachet, rozvodů elektřiny a k dalším technickým místům, která vyžadují rychlý a snadný přístup. Tyto plechová revizní dvířka s označením TUR a 2TUR jsou určena primárně k instalaci do zděných stěn, ale použití je možné i v sádrokartonových stěnách apod.

Detail výrobku

Cena na dotaz

Ocelová dvířka bez požární odolnosti - TUR, dvoukřídlá

Dvířka jsme schopni vyrobit v jakýchkoliv rozměrech.
Plechová nepožární dvířka slouží k zakrytí revizních otvorů vodovodních a kanalizačních šachet, rozvodů elektřiny a k dalším technickým místům, která vyžadují rychlý a snadný přístup. Tyto plechová revizní dvířka s označením TUR a 2TUR jsou určena primárně k instalaci do zděných stěn, ale použití je možné i v sádrokartonových stěnách apod.

Detail výrobku

Cena na dotaz

Ocelová dvířka protipožární - TUR

Protipožární dvířka TUR jednokřídlá i dvoukřídlá.
Dvířka jsme schopni vyrobit v jakýchkoliv rozměrech.Protipožární dvířka zamezují šíření ohně i kouře z revizních otvorů směrem do bytu nebo komerčních prostorů. V naší nabídce naleznete prodej revizních dvířek do zdi, příček a šachtových stěn. Protipožární revizní dvířka TUR15 až TUR45 disponují pevným ocelovým rámem, do kterého je prostřednictvým skrytých pantů vsazeno víko. Plechová dvířka TUR jsou primárně určena k instalaci do zděných konstrukcí stěn.

Detail výrobku

Cena na dotaz

Ocelová dvířka bez požární odolnosti - STURA

Protipožární dvířka TUR jednokřídlá i dvoukřídlá.
Dvířka jsme schopni vyrobit v jakýchkoliv rozměrech.Praktická revizní dvířka, která nenaruší vzhled místnosti. Úkolem revizních dvířek je zabezpečit snadný přístup k uzávěrům a měřícím zařízením rozvodů inženýrských sítí, ke klíčovým kanalizačním částem a dalším technickým rozvodům nemovitostí.

 

Detail výrobku

Cena na dotaz

Ocelová dvířka protipožární - STURA

Protipožární dvířka STURA jednokřídlá i dvoukřídlá.
Dvířka jsme schopni vyrobit v jakýchkoliv rozměrech.
Prodej protipožárních dvířek plní také ochrannou funkcí. Při požárech bytových domů je totiž častým jevem rozšíření ohně prostřednictvím bytových stoupaček. A právě šíření požáru do bytu významně omezí montáž protipožárních dvířek. Prodej protipožárních dvířek Klimont Global vyniká garancí vysoké protipožární odolnosti až EI45 a požární bezpečnosti až EW90 (dle typu revizních dvířek).
Detail výrobku

Cena na dotaz

Protipožární dvířka ocelová - stropní - RFP

Dvířka jsme schopni vyrobit v jakýchkoliv rozměrech.
Dvířka jsou vyráběná z ocelového plechu v tloušťce 1,5 mm. Rámy jsou naohýbané a svařované do vnitřního a venkovního rámu. Kompletní sestava je spojena pomocí odnímatelných pantů a umožňuje tak otevírání křídla dvířek v případě potřeby či kompletní vyjmutí.

Detail výrobku

Cena na dotaz

Protipožární dvířka ocelová - do zdiva- RFP

Dvířka jsme schopni vyrobit v jakýchkoliv rozměrech.
Dvířka jsou vyráběná z ocelového plechu v tloušťce 1,5 mm. Rámy jsou naohýbané a svařované do vnitřního a venkovního rámu. Kompletní sestava je spojena pomocí odnímatelných pantů a umožňuje tak otevírání křídla dvířek v případě potřeby či kompletního vyjmutí.

Detail výrobku

Cena na dotaz

Protipožární dvířka hliníková - do zdiva - RFS

Dvířka jsme schopni vyrobit v jakýchkoliv rozměrech.
Dvířka jsou vyráběná z hliníkových profilů, které jsou svařovány do venkovního a vnitřního rámu. Kompletní sestava je spojena pomocí pevného pantu a umožňuje tak otevírání křídla dvířek v případě potřeby. Dvířka jsou vyráběná z hliníkových profi lů, které jsou svařovány do venkovního a vnitřního rámu. Kompletní sestava je spojena pomocí pevného pantu a umožňuje tak otevírání křídla dvířek v případě potřeby.

Detail výrobku

Cena na dotaz

Protipožární dvířka hliníková - stropní - FS

Dvířka jsme schopni vyrobit v jakýchkoliv rozměrech.Dvířka jsou vyráběná z hliníkových profilů, které jsou svařovány do venkovního a vnitřního rámu. Kompletní sestava je spojena pomocí pevného pantu a umožňuje tak otevírání křídla dvířek v případě potřeby.


Detail výrobku

Cena na dotaz

Protipožární dvířka hliníková - do stěny SDK - RFS

Dvířka jsme schopni vyrobit v jakýchkoliv rozměrech.
Dvířka jsou vyráběná z hliníkových profilů, které jsou svařovány do venkovního a vnitřního rámu. Kompletní sestava je spojena pomocí pevného pantu a umožňuje tak otevírání křídla dvířek v případě potřeby. Dvířka jsou vyráběná z hliníkových profi lů, které jsou svařovány do venkovního a vnitřního rámu. Kompletní sestava je spojena pomocí pevného pantu a umožňuje tak otevírání křídla dvířek v případě potřeby. 

Detail výrobku

Cena na dotaz

Plechová dvířka bez požární odolnosti - RDP

Dvířka jsme schopni vyrobit v jakýchkoliv rozměrech.Dvířka jsou vyráběná lisováním z ocelového plechu. Tvoří je vnější rám, který pomocí lemu zakrývá nerovnosti montážního otvoru a otevíratelný vnitřní rám spojený odnímatelným pantem. Povrchovou úpravu tvoří bílý komaxitový lak, který zajišťuje antikorozní ochranu.


Detail výrobku

Cena na dotaz

Hliníková dvířka bez požární odolnosti - klasická dvířka - RDS

Dvířka jsme schopni vyrobit v jakýchkoliv rozměrech.

Dvířka jsou vyráběná z hliníkových profilů, které jsou svařovány do venkovního a vnitřního rámu. Kompletní sestava je spojena pomocí pevného pantu a umožňuje tak otevírání křídla dvířek v případě potřeby.

Detail výrobku

Cena na dotaz

Hliníková dvířka bez požární odolnosti - vzduchotěsná dvířka - RDST

Dvířka jsme schopni vyrobit v jakýchkoliv rozměrech.

Dvířka jsou vyráběná ze speciálních hliníkových profilů, které jsou svařovány do venkovního a vnitřního rámu. Kompletní sestava je spojena pomocí pevného pantu a umožňuje tak otevírání křídla dvířek v případě potřeby.

Detail výrobku

Cena na dotaz

Hliníková dvířka bez požární odolnosti - dvířka do zdiva - RDSZ

Dvířka jsme schopni vyrobit v jakýchkoliv rozměrech.Dvířka jsou vyráběná z hliníkových profilů, které jsou svařovány do venkovního a vnitřního rámu. Kompletní sestava je spojena pomocí pevného pantu a umožňuje tak otevírání křídla dvířek v případě potřeby.


Detail výrobku

Cena na dotaz

Hliníková dvířka bez požární odolnosti - dvířka do zdiva vzduchotěsná - RDSZT

Dvířka jsme schopni vyrobit v jakýchkoliv rozměrech.Dvířka jsou vyráběná ze speciálních hliníkových profilů, které jsou svařovány do venkovního a vnitřního rámu. Kompletní sestava je spojena pomocí pevného pantu a umožňuje tak otevírání křídla dvířek v případě potřeby.


Detail výrobku

Cena na dotaz

Akustická dvířka hliníková - RDSA

Dvířka jsme schopni vyrobit v jakýchkoliv rozměrech.
Dvířka jsou vyráběná ze speciálních hliníkových profilů, které jsou svařovány do venkovního a vnitřního rámu. Kompletní sestava je spojena pomocí pevného pantu a umožňuje tak otevírání křídla dvířek v případě potřeby.

Detail výrobku

Cena na dotaz