Protipožární revizní dvířka

Naše firma zajišťuje montáž revizních dvířek. Nabízíme protipožární revizní dvířka i nepožární. Revizní dvířka jsou vhodná pro instalační šachty, sály, chodby apod. Umístit je lze i do podhledů, kde umožňují Protipožární revizní dvířka přístup k nejrůznějším měřidlům, elektrorozvaděčům, jističům, uzávěrům topení, vody, plynu, k protipožárním zařízením apod. Revizní dvířka je možno také instalovat např. do komor, šaten nebo koupelen, kde vám umožní bezproblémový přístup k rozvodům vody.

Revizní dvířka výborně slouží i jako protipožární předěl. Použít je lze také jako otvory do protipožárních příček. Revizní dvířka jsou pro svoji rychlost a otevírání též velmi často využívaná v rozvodech vzduchotechniky.

Nabízíme vám revizní dvířka s rámem z pozinkovaného ocelového plechu tl. 1,5 mm. Provedení rámu závisí na rozměru a typu revizních dvířek. Vnitřní obvod rámu je opatřen protipožární a kouřotěsnou páskou, která zabraňuje průniku ohně a kouře spárou mezi rámem a víkem. Rám dvířek je připevněn do příčky nebo do stropu samořeznými šrouby. Rám je možno do sádrokartonových konstrukcí uchytit pouze na nosné profily.

Víko dvířek lze demontovat a do rámu je usazeno pomocí dvou maticových nýtů. Opatřeno je také praktickými zámky (automatická západka, klička nebo zámek FAB). Přední strana víka může být plechová (typ TUR 20) nebo vyplněna sádrokartonovou deskou či keramickým obkladem (typ STURA 20). U protipožárních dvířek je dále výplň tvořena tepelnou a zvukovou izolací a protipožární deskou.

Typy revizních dvířek:

Provedení rámu:

Rám provedení L
Určen primárně do sádrokartonových stěn. Uchycení se provádí na nosné profily sádrokartonového systému. Tento tvar rámu se vzhledem ke své mezní pevnosti používá do rozměru 500x500 mm.

Rám provedení LRám provedení L

Rám provedení P
Rám je určen primárně do sádrokartonových stěn. Uchycení rámu se provádí na nosné profily jako u provedení L. Tento typ rámu se používá pouze u dvířek, jejichž venkovní rozměr je větší než 500x500 mm.
Rám provedení PRám provedení P

Rám provedení Z
Rám profilovaný ve tvaru písmene Z, primárně se používá u revizních dvířek do zděných stěn a to u všech rozměrů. Označení typ TUR 20 pro jednokřídlé a 2 TUR 20 pro dvoukřídlé dvířka.
Rám provedení ZRám provedení Z

Revizní dvířka STURA 20

Revizní dvířka STURA 20 pro keramický obklad

Rám:
tloušťka: 1,5 mm
provedení: L,P    
Víko:
typ zavírání/zamykání:automatická západka
počet zámků: 2
Provedení:
keramický obklad na sádrokartonové desce (tl. 6 mm)
Požární odolnost:
EI 45 D1-S
EW 90 D1-S

Revizní dvířka STURA 20 pro keramický obkladRevizní dvířka STURA 20 pro keramický obklad

Revizní dvířka STURA 20 pro sádrokarton

Rám:
tloušťka: 1,5 mm
provedení: L,P    

Víko:
Typ zavírání/zamykání:
 • automatická západka
 • klička
 • FAB zámek
Počet zámků:
 • podle rozměru 1-5
Provedení:
 • plechové víko se sádrokartonovou deskou
Požární odolnost:
 • EI 45 D1-S
 • EW 90 D1-S
Revizní dvířka STURA 20 pro sádrokarton

Revizní dvířka STURA 20 S

Revizní dvířka STURA 20 S do stropů

Rám:
 • tloušťka: 1,5 mm
 • Provedení: L,P   
Víko:
 • typ zavírání/zamykání: klička
 • počet zámků: podle rozměru 1-5
 • provedení: plechové víko se sádrokartonovou deskou
Požární odolnost:
 • EI 45 D1
 • EW 45 D1
Revizní dvířka STURA 20 S do stropů

Revizní dvířka TUR 20

Plechová revizní dvířka TUR 20

Rám:
 • tloušťka: 1,5 mm
 • provedení: Z     
Víko:
 • typ zavírání/zamykání: klička, FAB zámek
 • počet zámků: podle rozměru 1-3
 • provedení: plechové víko s komaxitem
Požární odolnosti:
 • EI 30 D1-S
 • EW 90 D1-S
Plechová revizní dvířka TUR 20Plechová revizní dvířka TUR 20Plechová revizní dvířka TUR 20

Revizní dvířka 2 TUR 20

Plechová revizní dvířka 2 TUR 20 dvoukřídlá

Rám:
 • tloušťka: 1,5 mm
 • provedení: Z     
Víko:
 • typ zavírání/zamykání: klička, FAB zámek
 • počet zámků: 1 rozvorovy
 • provedení: dvoukřídlé plechové víko s komaxitem
Požární odolnosti:
 • EI 30 D1-S
 • EW 30 D1-S
Plechová revizní dvířka 2 TUR 20 dvoukřídláPlechová revizní dvířka 2 TUR 20 dvoukřídláPlechová revizní dvířka 2 TUR 20 dvoukřídláPlechová revizní dvířka 2 TUR 20 dvoukřídlá

Montážní návod revizních dvířek

Montáž revizních dvířek do sádrokartonových příček a stropů:
Revizní dvířka se montují až po opláštění, pokud je za opláštěním k dispozici volný prostor hluboký alespoň 150 mm. V ostatních případech se revizní dvířka instalují společně s opláštěním. Víko dvířek otevřeme v pravém úhlu vůči rámu dvířek. Povolíme zajišťovací pásek v rámu a posuneme víko směrem ven ze šlicu. Tím dostaneme víko ven z rámu. Rám dvířek všech rozměrů je nutné uchytit na nosný CD nebo CW profil tak, aby každá strana rámu byla přišroubovaná k nosným profilům pomocí samořezných šroubů (otvory v ramů jsou již vysekány), přičemž je třeba použít alespoň dva samořezné šrouby na každou stranu rámu. Jestliže je rám pevně a dobře ukotven, následuje nasazení a zajištění víka zajišťovacím páskem.

Pohledová (přední) plocha dvířek se vyrovná s okolní plochou stropu nebo příčky. Vzniklé spáry se přestěrkují spárovacím tmelem (např. Uniflot, Vario). U protipožárního provedení se použije zpevňující protipožární páska. Celá přední plocha dvířek se přestěrkuje spárovacím tmelem nebo protipožární stěrkou (např. Fireboard). Spára mezi rámem a křídlem dvířek se očistí a po zaschnutí se přezkouší řádné otevírání a zavírání dvířek.

Montáž revizních dvířek do zděných příček:
Dvířka se do montážního otvoru osazují dodatečně. Montážní otvor musí min. o 5 mm větší než je vnější rozměr rámu dvířek. Rám revizních dvířek se kotví do zdiva pomocí hmoždinek do předem připravených otvorů. Spáry mezi rámem dvířek a zdivem se vyplní protipožárním tmelem nebo pěnou o stejné nebo větší protipožární odolnosti jakou mají dvířka.

Pravidelná kontrola funkčnosti:
Je nutné pravidelně provádět kontroly správné funkce protipožárních dvířek. Kontroly se provádějí vždy po malování stropu či příčky nebo při jakékoliv manipulaci s podhledy (např. jejich čištění, výměna osvětlovací techniky apod.) nejpozději však každé 3 roky.