PROMASPRAY®T

PROMASPRAY®T - protipožární nástřik omítkovinou ocelových a železobetonových konstrukcí

Protipožární nástřik PROMASPRAY®T 

Suchá omítková směs PROMASPRAY® T je vhodná jako tepelná, akustická a protipožární izolace stavebních konstrukcí. PROMASPRAY® T lze použít jako nástřik v interiéru budov nebo v místech, kde je nástřik chráněn před přímým působením klimatických podmínek. Aplikuje se na betonové a ocelobetonové konstrukce, železobetonové stropní desky, průvlaky, trámy a na stropní konstrukce z trapézového nebo samosvorného plechu a s betonovou výplní.

Suchá omítková směs PROMASPRAY® T je tvořená biorozpustnými minerálními vlákny a cementovým pojivem. Díky svým vlastnostem nachází své uplatnění jako požárně ochranná membrána. Velmi snadno se také aplikuje na prvky složitých tvarů.

Suchá omítková směs PROMASPRAY® T dokáže velmi dobře odolávat různým škůdcům, hlodavcům i riziku hniloby. Mezi její přednosti také patří to, že je netoxická a je možné ji barevně upravovat. Mezi další vlastnosti suché omítkové směsi patří nehořlavost, nízká objemová hmotnost v suchém stavu 150 – 200 kg/m3, nízký součinitel tepelné vodivosti λ = 0,046 W/m.K, tloušťka vrstvy 30 – 100 mm.

Technické údaje:

Barva a povrchová úprava šedobílý, strukturovaný povrch, po aplikaci lehce stlačen hladítkem nebo válečkem; pro dosažení tvrdšího povrchu nebo barevnosti je možné aplikovat doporučené vrchní nástřiky.
Minimální tloušťka 10 mm
Maximální tloušťka 100 mm při 1 vrstvě nástřiku
160 mm při 2 vrstvách nástřiku
Teoretická vydatnost cca 103 m2/t při tloušťce nástřiku 65 mm
Tuhnutí hydraulické
Doba schnutí 2 až 6 hodin při teplotě 20° C a 50% relativní vlhkosti; úplné vytvrzení cca po 24 hodinách
Objemová hmotnost 165 kg/m3 ± 9 % (provedeného a vytvrzeného nástřiku
Tepelná vodivost λD = 0,041 W/m.K
Faktor difúzního odporu 2,47 podle EN ISO 12572
Koefi cient zvukové pohltivosti αW = 0,8 při tloušťce nástřiku 60 - 80 mm
Vzduchová neprůzvučnost Rw (C; Ctr ) = 58 (-2; -8) dB při tloušťce betonové desky 140 mm a tloušťce nástřiku 160 mm
Třída reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1
Vyvíjení kouře nevyvíjí zplodiny hoření
Hodnota pH 9

 


Používáme pouze ty nejkvalitnější materiály

                    Rockwool    Isover    Promat Hilti 


 Zobrazit_produkty 

Kde nás najdete