Vzduchotechnická potrubí

Pro požární ochranu vzduchotechnických zařízení doporučujeme samonosná ventilačních potrubí PROMATECT®, která mají nízký odpor tření a jejich povrchové vlastnosti odpovídají hodnotám platným pro potrubí z pozinkovaného ocelového plechu. Ventilační potrubí PROMATECT® mohou být vyráběna přímá či různě tvarovaná dle konkrétních konstrukčních požadavků. Alternativně mohou být potrubí vyrobena ve dvou- nebo vícevrstevných provedeních z desek PROMATECT®-L nebo PROMATECT®-L500.


Z požárně ochranných desek PROMATECT®-L 500 a PROMATECT®-L lze ideálním způsobem tato ventilační potrubí vyrábět.

Protipožární ochrana ventilačních zařízení

Požadavky projektových norem řady ČSN 73 08. předepisují, že ventilační vedení, která spojují požární úseky, musí být uzpůsobena tak, aby vzniklý oheň a kouř nemohl být přenesen do jiných požárních úseků, ostatních poschodí a únikových cest.

Nabízíme dvě různé varianty požární ochrany vzduchotechnických zařízení:
  • Dodatečné obklady potrubí z pozinkovaného ocelového plechu deskami PROMATECT® pro dosažení požadované hodnoty požární odolnosti.
  • Samonosná ventilační potrubí z desek PROMATECT® s požadovanou hodnotou požární odolnosti.

Dokumenty ke stažení:

Materiály: