Těsnící a spárovací materiály

Požární ochrana stavebních a dilatačních spár 

Každá velká betonová stavba potřebuje dilatační spáry, které zajišťují vyrovnávání objemových změn a deformací betonu, které jsou způsobené teplotními výkyvy, nepravidelným sedáním stavebních základů. Naše firma poskytuje požární ochranu stavebních a dilatačních spár pomocí systémů Promat.

Dilatační spáry Požární ochrana stavebních a dilatačních spár

Dilatační spáry se běžně vyplňují elastickými pásky z PVC. Pro ochranu těchto elastických spárovacích pásků před účinky požáru jsou k dispozici prvky pro výplň spár PROMASEAL®-PL. Spára se v místě namáhaném ohněm vyplní minerální vlnou, která je poté překryta prefabrikovaným prvkem pro výplň spár PROMASEAL®-PL. Pro vnější překrytí případně jako ochrana před klimatickými vlivy se následně používá trvale elastická spárovací těsnící hmota. Výplň spár PROMASEAL®-PL se skládá z pásků PROMASEAL® a z mezivrstev z pěnové hmoty. Díky těmto mezivrstvám je možno prvek stlačit v celé jeho šířce, díky čemuž po vtlačení uvázne a udrží se ve spáře. Pokud dojde k požáru, pěnová hmota odhoří a zpěňující materiál PROMASEAL®-PL vytvoří velkým zvětšením objemu požárně ochrannou pěnu, která plní a uzavírá spáry. Takto se zamezí tepelnému namáhání i prohoření dilatačních profilů.

Posuvné ložisko

Je důležité, aby v případě požáru elastomerová nebo neoprenová posuvná ložiska zůstala plně funkční. V závislosti na tepelné reakci použitých umělých hmot mohou být provedeny obklady PROMATECT®. Pro vytvoření žádoucích detailů je možné přihlédnout i k posuvu dilatačních spár.

Konstrukční spáry ve stavebních dílcích

Pro uzavření spár ve všech oblastech stavebnictví, u lehkých příček při spojení stěny a stropu, jakož i k utěsnění průchodu stěnami a stropy v požární ochraně elektrických a vzduchotechnických vedení, lze použít zpěňující těsnící materiály PROMASEAL®-PL, PROMASEAL®-ST, PROMASEAL®-S, PROMASEAL®-AG, PROMASEAL®-A, PROMASTOP®-I a PROMASTOP®-A spray. Další možný způsob řešení těchto spár je pomocí protipožární pěny PROMAFOAM®-C.

Dokumenty ke stažení:

Materiály: