Stropy a podhledy

Lehké zavěšené podhledy, požární ochrana únikových cest, revizní dvířka

Pro bezpečnou evakuaci osob z hořícího objektu je potřeba zajistit odpovídající únikovou cestu. Důležité je, aby po určitou dobu do únikové cesty nepronikal kouř ani oheň. Pro zabezpečení průnikových cest proto používáme speciální podhledy PROMATECT®, které kryjí elektrické kabely a potrubí z hořlavých hmot. Lehké zavěšené podhledy z desek PROMATECT® mají hodnoty požární odolnosti EI 30, EI 45, EI 60, EI 90 a El 120 dle ČSN EN 13 501-2; požární ochrana únikových cest a revizní dvířka.

Požární ochrana inženýrských sítí v mezistropní dutině Stropy a podhledy

Požárně ochranné podhledy PROMATECT® jsou vhodné i k ochraně inženýrských sítí ležících v mezistropní dutině. Při působení ohně zdola zůstává elektroinstalace plně funkční během určitého časového období, a pokud instalace začne hořet je chráněna úniková cesta pod ní.

Protipožární podhledy PROMATECT®

Protipožární podhledy PROMATECT® jsou odzkoušené a splňují všechny bezpečnostní a architektonické požadavky, které jsou na požární bezpečnost staveb kladeny. V nabídce jsou proto hladké celoplošné podhledy PROMATECT®, podhledy s vkládanou deskou, rastrové pásové podhledy, konstrukčně variabilní podhledy s deskami z minerálních vláken nebo kovové kazetové podhledy. Podhledy jsou dodávány v závěsném nebo v samonosném provedení. Podle typu konstrukce mohou být kvůli pravidelné údržbě elektroinstalací do podhledu vestavěny revizní otvory, případně lze vyjmout jednotlivé stropní desky nebo je sklopit.

Dokumenty ke stažení:

Materiály: