Speciální aplikace

Požární ochrana pro využití ve speciálních oblastech

Nabízíme řešení požární ochrany v některých oblastech pozemního stavitelství nebo u speciálních staveb. Tato řešení jsou odzkoušena dle různých teplotních křivek.

Jedná se o tyto aplikace:
  • výtahové šachty - pro zajištění protipožární odolnosti výtahové šachty můžeme doporučit příčky z desek PROMAXON® nebo PROMATECT® Požární ochrana pro využití ve speciálních oblastech
  • přívodní potrubí pro zkrápěcí zařízení – použít lze segmenty PROMATECT®-FS nebo pomocí čtyřhranných kanálů z materiálu PROMATECT®
  • dvojité podlahy - lze použít řadu konstrukcí Promat®
  • technologie- Promat nabízí celou řadu variantních řešení pro chemický a petrochemický průmysl, konstrukce jsou odzkoušeny dle hydrokarbonové teplotní křivky
  • tunely - řešení pro obklady stěn, stropů, ochranu kabelových vedení, dilatačních spár apod.
  • požární uzávěry dopravníkových zařízení - dopravníková zařízení procházejí i stěnami či stropy, které tvoří hranice požárních úseků. Díky motoricky ovládaným posuvným dílcům z desek PROMATECT® jsou tyto prostupy uzavíratelné v případě požáru
  • kontejnery - Promat nabízí projektová řešení s požární odolností pro přepravní skříně a mobilní buňky
  • odvod spalin - pro zajištění odvodu spalin ze sporáků a ostatních lokálních plynových spotřebičů je možné použít tvarovky z desek PROMATECT®