Protipožární příčky

Protipožární stěny, požární bezpečnost pro dřevěné sloupy a nosníky

Protipožární příčky PROMATECT® zabraňují průchodu ohně a kouře a zamezují tak rozšíření požáru. Vedle této požadované funkce požárního předělu plní i statickou funkci jako nosné, případně výztužné stavební dílce. Tyto funkce musí být v případě požáru zachovány po určité časové období.
Protipožární příčky PROMATECT® se vyrábějí v provedení nosném i nenosném. Podle požadavku mohou být příčky složeny z jedné nebo ze dvou vrstev, v úpravě např. jako stěny šachet bez výztužných sloupků nebo jako nenosné příčky s kovovými sloupky. V nosném provedení se vyrábějí jako ocelová hrázděná stěna nebo s pomocnou konstrukcí ze dřeva. Do všech stěn typu PROMATECT® lze bez větších stavebních úprav vestavět požární uzávěry, požární klapky, požárně ochranná zasklení a prostupy pro elektrické kabely, vedení, potrubí a větrací tvarovky.

Požární stěny Promat Protipožární příčky

Speciální montované nosné požární stěny Promat jsou vhodné k členění větších budov a k vytváření požárních úseků, zvláště v průmyslových stavbách. Požární stěny Promat splňují požadavky na vyšší hodnotu požární odolnosti i požadavky na zvýšenou pevnost spojů.

Stěny s dřevěnými stojkami a obkladem PROMATECT®

Pro rekonstrukci staré zástavby používáme osvědčené lehké nenosné a nosné stěny s dřevěnými stojkami a obkladem PROMATECT®, které jsou velmi efektivní.

Hrázděné stěny ze dřeva

V případě nosné hrázděné stěny ze dřeva se obklad pomocí desek PROMATECT® provádí pouze z jedné strany, ale klasifikace REI 30 až REI 60 platí pro působení ohně z obou stran. Desky své uplatnění nacházejí při rekonstrukci domů z hrázděného zdiva, neboť zde může hrázděná stěna zůstat z jedné strany viditelná. Desky PROMATECT®-H a PROMATECT®-L mají výborné vlastnosti a může být s nimi dosáhnuto vysoké hodnoty požární odolnosti.
Protipožární desky PROMATECT® umožňují výrobu montovaných stěn o nízké hmotnosti a s dobrými akustickými a požárně ochrannými vlastnostmi. Kovové konstrukce mohou tvořit běžné tenkostěnné ocelové profily, které jsou použity dle příslušných katalogových listů a výrobních předpisů. Požárně ochranné stavební desky PROMATECT® splňují podmínky třídy reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1.

Dokumenty ke stažení:

Materiály: