Požární kabelové přepážky a ucpávky

Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a stropů

Pokud je nezbytné, aby elektroinstalace procházely z jednoho požárního úseku do druhého, je důležité, aby hodnoty požární odolnosti a celistvosti dělících stavebních konstrukcí byly zachovány. Optimální řešení nabízí systém PROMASTOP®, který je možné aplikovat dle daných podmínek.


Kabelové přepážkyPožární kabelové přepážky a ucpávky

Kabelové přepážky PROMASTOP® jsou navrženy tak, aby uzavíraly otvory potřebné pro průchod kabelů stěnami a stropy. Pokud dojde k požáru, zabraňují rozšíření kouře a ohně do dalších požárních úseků, únikových cest, chodeb, schodišťových prostorů atd.
Použít lze podle dané situace deskové přepážky PROMASTOP®, zděné přepážky PROMASTOP® nebo těsnící systémy PROMASTOP®. V případě volby deskových přepážek PROMASTOP® se vedle přesně definovaných desek z minerální vlny používají požárně ochranné stěrkové hmoty a nátěry, které jsou nanášeny na desky z minerální vlny s předepsaným přesahem na okolní konstrukce a prostupující instalace (kabely, kabelové lávky, kabelové žlaby).

  • PROMASTOP®-I - zpěňující požárně ochranná stěrková hmota, která při teplotě cca 180 °C začíná pěnit s nárůstem objemu až 1:25 a vytvoří na površích chráněných konstrukcí a instalací tepelně izolační vrstvu.
  • PROMASEAL®-A spray – je tvořený na bázi směsí disperze akrylátu, působí endotermně. Po aplikaci stěrka vytvoří pružnou membránu, která snáší dilatační pohyby, je odolná povětrnosti, agresivním chemickým látkám a vlhkosti. Přepážky jsou kouřotěsné a tlakotěsné.
  • PROMASTOP®-CC - speciální hybridní požárně ochranný nátěr na vodní bázi. Kombinuje zpěňující a ablativní vlastnosti. Odolává povětrnostním podmínkám, agresivním chemickým látkám a vlhkosti.
Zděné přepážky PROMASTOP® se skládají ze speciální požárně ochranné malty, která je na stavbu dodávána v suchém stavu a následně se přímo a stavbě smíchá s přesným množstvím vody. Takto se vytvoří optimálně tvárná malta. V místě kabelů je doplněna tmelem PROMASEAL®-AG.

Kabelové ucpávky PROMASEAL® využívají různých specifických vlastností protipožárních tmelů – PROMASEAL®-A a PROMASEAL®-AG. Tyto ucpávky jsou vhodné pro prostupy menších rozměrů se speciálními požadavky.

Kabelová polštářová přepážka PROMASTOP® se skládá z protipožárních polštářů se zpěňující hmotou, která dokáže během požáru asi čtyřnásobně zvětšit svůj objem. Pokud již tyto polštářky nebyly aktivovány, lze je velmi snadno demontovat a opětovně použít.

Dokumenty ke stažení:

Katalog PBS IV. (verze 2015)

Materiály (verze 2015)