Odvod kouře a tepla

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře

Zplodiny, které se během požáru dostávají do ovzduší, představují vysoké riziko pro osoby uvnitř hořící budovy. Důležité proto je, zajistit účinné požární větrání, které dokáže usměrnit tok zplodin a kouře tak, aby neohrožovaly osoby při evakuaci. Zároveň lze takto odvést podstatné množství tepla mimo objekt, díky čemuž se sníží tepelné namáhání stavebních konstrukcí.

Kouřové zábrany PROMATECT®-H a PROMADRAHT® Zařízení pro usměrňování pohybu kouře

Požární odvětrávání se navrhuje dle odvětrávané sekce. Každá kouřová sekce je ohraničena buď stěnami na celou výšku prostoru, nebo jen kouřovou zábranou bránící šíření zplodin hoření a kouře (akumulační vrstvy) mimo kouřovou sekci. K těmto účelů používáme odzkoušený ucelený systém kouřových zábran – neprůhlednou zábranu PROMATECT®-H a průhlednou zábranu PROMADRAHT®.

Potrubí pro odvod kouře a tepla

Ventilační potrubí nachází své uplatnění tam, kde je potřeba aby kouř a teplo byly odváděny na delší vzdálenosti a nelze použít střešních nebo stěnových odvětrávacích klapek. Potrubí pro odvod kouře a tepla z více požárních úseků se klasifikuje EImulti. Podle stupně požární bezpečnosti požárních úseků, kterými potrubí prochází, se stanoví klasifikační třída požární odolnosti potrubí, a to pro I. až V. stupeň požární bezpečnosti EImulti 30, v ostatních případech EImulti 60. Potrubí je montováno z protipožárních desek PROMATECT®-L 500. Provádí se bez vnitřního plechového potrubí, tudíž je samonosné. Maximální průřez potrubí je 1250×1000 mm, maximální přetlak + 500 Pa, maximální podtlak – 1000 Pa.

Dokumenty ke stažení:

Materiály: