Masivní stropy

Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek

Instalujeme vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek na stropy z ocelových nosníků, ocelobetonové a železobetonové konstrukce. Stropy z ocelových nosníků se zakrytím železobetonovými deskami nebo deskami z předpjatého betonu vytvářejí požárně dělící konstrukce. Pokud dojde k požáru, spolupůsobí vodorovné ochranné membrány se stropní konstrukcí. Takto je významně prodloužena doba nosnosti stropní konstrukce během požáru a také se zvyšují její tepelně izolační vlastnosti.

Vodorovné ochranné membrány z požárně ochranných desek Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek

Lehké zavěšené vodorovné ochranné membrány z požárně ochranných desek PROMATECT® jsou spolehlivé a odzkoušené. Zaručují spolehlivou protipožární ochranu. Jejich tepelná ochrana, regulace vlhkosti a architektonického ztvárnění vychází z charakteru dané konstrukce a materiálových vlastností materiálů, které byly použity.

Požárně ochranné obklady masivních konstrukcí

Instalujeme také přímé obklady požárně ochrannými deskami PROMATECT®, které jsou odzkoušené a zajišťují požární odolnost u masivních železobetonových konstrukcí, předpjatých železobetonových konstrukcí i dutinových stropních konstrukcí. Protipožární ochranné desky jsou také vhodné pro svislé i pro vodorovné konstrukce. Jsou velice nenáročné na montáž a lze je použít ve všech typech prostředí.

Dokumenty ke stažení:
Materiály: