Konstrukce z trapézových plechů

Protipožární obklady stropů a střech z trapézových plechů

Nabízíme vám mimořádně účinné a efektivní řešení jak ochránit střešní a stropní konstrukce z trapézových plechů před požárem! Trapézové plechy jsou totiž velmi tenké a v případě požáru dochází k jejich destrukci již během několik minut. Jako skvělé řešení se osvědčily speciální protipožární obklady, které se vyznačují nízkou hmotností a malou stavební výškou. Tyto protipožární obklady lze navíc montovat na trapézový plech bez pomocné závěsné konstrukce, což je velmi praktické a rychlé. Protipožární obklady stropů a střech z trapézových plechů

Zvolení hodnoty protipožární odolnosti obkladu je nutné provést v závislosti na daných podmínkách. Jedním z nejdůležitějších parametrů, které je nutno brát v potaz, je způsob skladby střechy, proto je třeba rozhodnout, zda bude např. tepelná izolace z pěnové nebo z minerální vlny. V případě, že budou protipožární obklady aplikovány na strop z trapézového plechu, může být zvolena libovolná skladba podlahy a pro obklad nemusí být použita žádná zvláštní pomocná závěsná konstrukce.

Nabídnout vám také můžeme širokou paletu zavěšených podhledů PROMATECT®. Hodnoty požární odolnosti platí pouze pro uvedené celé konstrukční systémy a ne pro jednotlivé části. Hodnoty požární odolnosti konstrukcí s trapézovými plechy tudíž není možno aplikovat na jiné stavební díly. Konstrukce střech a stropů s trapézovými ocelovými plechy musí ve všech ohledech splňovat podmínky dané výrobcem trapézových plechů a předpisy k tomuto uvedené. Stanovení rozměrů je nutno provést na základě statického výpočtu.

Dokumenty ke stažení:
Materiály: