Kabelové kanály

Požární ochrana elektroinstalace pomocí kabelových kanálů PROMATECT

Naše firma zajišťuje spolehlivou požární ochranu elektroinstalací pomocí kabelových kanálů PROMATECT®. Kabely a elektrická vedení jsou vysoce hořlavé a proto představují velké nebezpečí pro lidi v hořící budově i pro hasiče. Důležité proto je maximálně eliminovat nebezpečí, které hořící elektroinstalace představuje.

Kabelové kanály PROMATECT® pro zajištění funkce s požární odolností P 15-R až P 120-R Požární ochrana elektroinstalací pomocí kabelových kanálů PROMATECT

Tyto speciální kabelové kanály chrání vedení před účinky požáru z vnější strany. Díky tomu zůstanou elektrická zařízení během požáru po stanovenou dobu plně funkční. Jedná se např. o požární hlásiče, nouzové osvětlení, bezpečnostní osvětlení, požární hydranty a sprinklery, zařízení pro odvod tepla a kouře a snižování tepelného zatížení, požární výtahy atd.
Hodnoty třídy funkčnosti kabelů a kabelových nosných konstrukcí P 15 až P 120 byly stanoveny podle ČSN EN 1363-1:2000, DIN 4102, Teil 12:1998 na základě výsledků zkoušek podle Zkušebního předpisu ZP 27/2006 a ZP 27/2008.

Instalační kabelové kanály PROMATECT® s požární odolností EI 15 až EI 120

Instalační kabelové kanály jsou speciálně navržené pro požární odolnost typu EI z vnější nebo vnitřní strany. Spolehlivě zamezují přenosu požáru z vnitřku z hořících kanálů do okolního prostředí např. do mezistropních konstrukcí, chráněných únikových cest a chodeb. Přenosu požáru zamezují také z venkovního prostředí do kabelového kanálu a tudy třeba i do dalších požárních úseků budovy. Hodnoty požární odolnosti EI 15/E120 až EI 120/E 240 byly stanoveny podle ČSN EN 13 501-2:2008, na základě výsledků zkoušek podle ČSN EN 1366-5-Instalační kanály a šachty.

Dokumenty ke stažení:
Materiály: