Protipožární nátěry ocelových konstrukcí

Charflame je jednosložkový protipožární nátěr ředitelný vodou

Popis výrobku:

CHARFLAME je jednosložkový protipožární nátěr ředitelný vodou. Neobsahuje alkyfenoletoxylatát (APEO), slouží k protipožárnímu zabezpečení ocelových konstrukcí. Cílem je to, aby se udržela stabilita a odolnost ocelové konstrukce až po uhašení nebo evakuaci objektu.

Technická schválení a certifikace:

Nátěr CHARFLAME byl testován ve státní laboratoři v souladu s normou EN 13 381-8 a BS476 částí 20-21, dále dle evropské technické normy ETA-15/0146.

Technická specifikace:

 • Barva: bílá
 • Stupeň lesku: matný
 • Obsah fixní části: 71 + 2
 • Těkavé organické sloučeniny: Bez LZO, v souladu se směrnicí Rady 1999/13/WE
 • Doporučená tloušťka: 350 – 550 μm suchého jednovrstvého nátěru v závislosti od způsobu aplikace
 • Teoretická vydatnost: 1m2 / l pro tloušťku 696 μm nebo 1m2 / pro 497 μm
 • Způsob aplikace: Stříkání, váleček, štětec.
 • PH: 8,0 + 1
 • Teplota vzplanutí: >100 °C
 • Měrná hmotnost: 1,40 + 0,05 kg/l
 • Další vrstva: Po 24 hodinách při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 60%.
 • Ředidlo: Ředit vodou.
 • Protipožární opatření: R15, R30, R60 A R90 pro nosníky a sloupy o otevřeném profilu a R30 pro uzavřený profil.

Příprava povrchu:

Základovaná ocel musí být čistá ,suchá, bez prachu, mastnoty, oleje a jiných nečistot, které zabraňují správné přilnavosti nátěru CHARFLAME s povrchem. Případně ošetřena tryskáním na Sa 2,5.

Aplikace a povrchová úprava:

Nátěr CHARFLAME je po důkladném promíchání připraven k okamžitému použití.
Vhodným způsobem aplikace je nástřik, na malé povrchy a drobné opravy je vhodné použit štětec nebo váleček. Čistit jen vodou a nepoužívat rozpouštědla.
V podmínkách typu Y nátěr CHARFLAME může být opatřen vrchním nátěrem, popsané v normě ETA. Vrchní nátěr může být proveden na CHARFLAME po jeho řádném vyschnutí a vytvrdnutí.
Nátěr CHARFLAME je třeba chránit před silným, větrem a nadměrným teplem, aby se zabránilo rychlému vysychání. Za takových podmínek se doporučuje použít jen na malé povrchy. Čas schnutí záleží na různých faktorech, a to na teplotě prostředí, teplotě oceli, a síle větru. Nátěr zasychá velmi rychle, protože je ředitelný vodou.
Další nátěr se doporučuje další den. Teplota povrchu musí být minimálně 3 °C. Je třeba se vyvarovat aplikace, kdy vyvstává riziko kondenzace vodní páry na povrchu oceli. (v tom případě je potřeba použít ventilaci).

Skladování:

Je vhodné skladovat na suchém místě v teplotě od 5 °C do 35 °C. Chránit před
mrazem a silným slunce. Výrobek skladovat 6 měsíců od data výroby.
Prostředí. Je třeba dávat pozor, aby se výrobek nedostal do kanalizace, půdy a je třeba respektovat recyklaci odpadů.

Protipožární nátěr ocelových konstrukcí PROTHERM

Pokud hledáte opravdu efektivní řešení jak ochránit konstrukci budovy před požárem, potom vám můžeme doporučit vysoce spolehlivý protipožární nátěr PROTHERM, mezi jehož přednosti paří zejména to, že jej lze použít jak v interiéru, tak i v exteriéru.

Protipožární nátěr PROTHERM specificky zvyšuje odolnost prefabrikovaných ocelových konstrukčních dílců používaných ve veřejném nebo v průmyslovém sektoru.

Protipožární nátěry PROTHERM® STEEL a PROTHERM® jsou tvořené z polymerů vinylu se specifickými reaktivními látkami. Pokud dojde k požáru, vytvoří tyto látky speciální termoizolační pěnu. Protipožární nátěr AQUASTEEL je vodou ředitelný.

Při použití protipožárního nátěru PROTHERM AQUASTEEL není v interiéru nutný uzavírací nátěr. Aplikace vysokých tlouštěk na jeden nátěr je bezproblémová. Nátěr má také výborné lakařské vlastnosti a dlouhou životnost min 20 let.

 


Používáme pouze ty nejkvalitnější materiály

                    Rockwool    Isover    Promat Hilti 


Zobrazit produkty
 

Kde nás najdete