Protipožární nástřik omítkovinou ocelových a železobetonových konstrukcí

VERMIPLASTER  - protipožární nástřik omítkovinou ocelových a železobetonových konstrukcí

Zajišťuje pasivní ochranu ocelových, plechových nebo betonových konstrukcí před požárem.

Protipozarni-nastrik-Vermiplaster 

Vlastnosti

 • je snadno strojně aplikovatelná
 • protipožární odolnost je zajištěna v rozsahu 30 - 180 minut dle aplikované tloušťky


Technické údaje

 • spotřeba 0,7 kg/m2/mm
 • doporučená minimální tloušťka od 6 mm dle typu konstrukce

PERLIFOC - protipožární nástřik omítkovinou ocelových a železobetonových konstrukcí

Protipožární nástřik PERLIFOC

Popis výrobku: 

PERLIFOC je jemnozrnná prášková omítkovina určená ke zvýšení požární odolnosti vnitřních ocelových, betonových a dřevěných konstrukcí a VZT potrubí. Jejím účelem je zachovat stabilitu a nosnost konstrukčních stavebních prvků až do doby uhašení požáru nebo evakuace objektu. Omítkovina PERLIFOC je určená pro aplikaci v interiérech. Povrch nástřiku PERLIFOC je hrubý, nicméně jej lze v případě potřeby vyhladit a následně barevně upravit či obložit interiérovými prvky.

Použití:

Protipožární ochrana ocelových, betonových a dřevěných konstrukcí, trapézových plechů, VZT potrubí.

Technické parametry:

Jedná se o omítkovinu na bázi síranu vápenatého, lehčeného expandovanými minerály a upravovaného pomocí různých přísad pro zlepšení mechanické aplikace při smíchání s vodou a pro optimalizaci fyzikálních a chemických vlastností produktu po nanesení a vytvrzení na konstrukčních součástech, které mají být chráněny.

 • Barva: bílá +6 základních barev
 • Sypná hustota: od 600 do 650 kg/m3
 • pH: 12 neoxidující
 • Třida požární odolnosti: A1
 • Odolnost vůči proudění vody: UNE 23806-81
 • Tepelná vodivost: 0,12 W/m・k
 • Soudržnost: 0,190 N/mm2
 • Teplota pro aplikaci: > 0°C
 • Pevnost v ohybu: 16 kg/cm2
 • Pevnost v tlaku: 36 kg/cm2
 • Pevnost v tahu: 6 kg/cm2

Výhody:

 • zvýšení požární odolnosti ocelových a betonových konstrukcí až o 240 minut
 • snadná strojní aplikace
 • vynikající přilnavost k podkladu
 • potřebnou vrstvu lze docílit jedním nástřikem tloušťky od 10 mm do 40 mm lze docílit jedním nástřikem
 • povrchovou úpravu lze pohledově zarovnat - uhladit
 • po zaschnutí je možné povrch barevně upravit nebo provést obklad
 • interiérovými prvky
 • omítkovina je bezúdržbová, nevyžaduje periodickou obnovu

PROMASPRAY®T - protipožární nástřik omítkovinou ocelových a železobetonových konstrukcí

Protipožární nástřik PROMASPRAY®T 

Suchá omítková směs PROMASPRAY® T je vhodná jako tepelná, akustická a protipožární izolace stavebních konstrukcí. PROMASPRAY® T lze použít jako nástřik v interiéru budov nebo v místech, kde je nástřik chráněn před přímým působením klimatických podmínek. Aplikuje se na betonové a ocelobetonové konstrukce, železobetonové stropní desky, průvlaky, trámy a na stropní konstrukce z trapézového nebo samosvorného plechu a s betonovou výplní.

Suchá omítková směs PROMASPRAY® T je tvořená biorozpustnými minerálními vlákny a cementovým pojivem. Díky svým vlastnostem nachází své uplatnění jako požárně ochranná membrána. Velmi snadno se také aplikuje na prvky složitých tvarů.

Suchá omítková směs PROMASPRAY® T dokáže velmi dobře odolávat různým škůdcům, hlodavcům i riziku hniloby. Mezi její přednosti také patří to, že je netoxická a je možné ji barevně upravovat. Mezi další vlastnosti suché omítkové směsi patří nehořlavost, nízká objemová hmotnost v suchém stavu 150 – 200 kg/m3, nízký součinitel tepelné vodivosti λ = 0,046 W/m.K, tloušťka vrstvy 30 – 100 mm.

Technické údaje:

Barva a povrchová úprava šedobílý, strukturovaný povrch, po aplikaci lehce stlačen hladítkem nebo válečkem; pro dosažení tvrdšího povrchu nebo barevnosti je možné aplikovat doporučené vrchní nástřiky.
Minimální tloušťka 10 mm
Maximální tloušťka 100 mm při 1 vrstvě nástřiku
160 mm při 2 vrstvách nástřiku
Teoretická vydatnost cca 103 m2/t při tloušťce nástřiku 65 mm
Tuhnutí hydraulické
Doba schnutí 2 až 6 hodin při teplotě 20° C a 50% relativní vlhkosti; úplné vytvrzení cca po 24 hodinách
Objemová hmotnost 165 kg/m3 ± 9 % (provedeného a vytvrzeného nástřiku
Tepelná vodivost λD = 0,041 W/m.K
Faktor difúzního odporu 2,47 podle EN ISO 12572
Koefi cient zvukové pohltivosti αW = 0,8 při tloušťce nástřiku 60 - 80 mm
Vzduchová neprůzvučnost Rw (C; Ctr ) = 58 (-2; -8) dB při tloušťce betonové desky 140 mm a tloušťce nástřiku 160 mm
Třída reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1
Vyvíjení kouře nevyvíjí zplodiny hoření
Hodnota pH 9

Promaspray F250 - protipožární nástřik omítkovinou ocelových a železobetonových konstrukcí

Protipožární nástřik Promaspray F250 

PROMASPRAY F250 je velmi účinný trvalý nástřik, který efektivně zvyšuje požární odolnost ocelových konstrukcíbetonových konstrukcí nebo trapézových plechů. Jedná se o suchou omítkovou směs, která je průmyslově vyráběná a speciálně navržená pro nástřik konstrukcí ve vnitřním prostředí. Trvanlivý nástřik se vyznačuje nízkou objemovou hmotností a vysokou požární odolností. Velmi účinný je PROMASPRAY® F250 také jako tepelná izolace, zejména při spodní aplikaci na stropní konstrukci.

Protipožární nástřik PROMASPRAY F250 se skládá z biorozpustných minerálních vláken a cementového pojiva. Pokud je vystaven běžným podmínkám, nehrozí riziko jeho popraskání nebo lámání. Protipožární nástřik PROMASPRAY F250 je ideální volbou zejména pokud potřebujete ochránit před požárem tvarově složité prvky. PROMASPRAY F250 je také vhodný jako požárně ochranná membrána.

Konstrukce chráněné nástřikem PROMASPRAY® F250 byly řádně testovány ve schválených nezávislých laboratořích po celém světě. Požární odolnost nástřiku se pohybuje až do 240 minut.

Protipožární nástřik Promaspray F250_1

Protipožární nástřik Promaspray F250_2

Protipožární nástřik Promaspray F250_3

Protipožární nástřik Promaspray F250_4

Protipožární nástřik Promaspray F250_5     


Používáme pouze ty nejkvalitnější materiály

                    Rockwool    Isover    Promat Hilti 


Zobrazit produkty
 

Kde nás najdete