A1 servis CZ, s.r.o.

Glocova 680/39, Brno

Mob: +420 777 824 714

Protipožární izolace 


Protipožární nástřik Promaspray F250Protipožární izolace Promaspray F250

PROMASPRAY F250 je velmi účinný trvalý nástřik, který efektivně zvyšuje požární odolnost ocelových konstrukcí, betonových konstrukcí nebotrapézových plechů. Jedná se o suchou omítkovou směs, která je průmyslově vyráběná a speciálně navržená pro nástřik konstrukcí ve vnitřním prostředí.
Trvanlivý nástřik se vyznačuje nízkou objemovou hmotností a vysokou požární odolností.
Velmi účinný je PROMASPRAY® F250 také jako tepelná izolace, zejména při spodní aplikaci na stropní konstrukci.

Protipožární obkad ocelových konstrukcí Fire Protect Desky z minerálních vláken Isover FireProtect 150

Při projektování a výstavbě i rekonstrukcích stavebních objektů se vyžaduje, aby tyto budovy plnily nejen užitné, ekonomické a estetické cíle, ale aby vyhovovaly též požadavkům hygienickým, bezpečnostním a protipožárním. Přitom se nejedná pouze o hořlavost použitých materiálů (klasifikace podle třídy reakce na oheň podle ČSN EN 13 501-1), ale i celkové chování v průběhu požáru. Jakákoliv stavební konstrukce (rozumí se celá skladba) se z hlediska požární ochrany hodnotí pomocí tzv. požární odolnosti, což je doba v min., po kterou je konstrukce schopna odolávat účinkům požáru, který probíhá za normou stanovených podmínek. 

Protipožární obklad železobetonových konstrukcí BETA-ROCK Protipožární obklad železobetonových konstrukcí BETA-ROCK 

Systém BETA-ROCK pro zateplení železobetonových stropů a stěn metodou suché montáže pro zvýšení jejich požární odolnosti na REI 120 až REI 240.


Systém BETA-ROCK se skládá z:

  • protipožárních desek: Frontrock MAX E nebo Fasrock
  • zatloukacích ocelových kotev IDMS (HILTI), METAL-ISO (LR ETANCO), ISOMET (SPIT).


PROMADUR – protipožární nátěr na dřevo

PROMADUR – protipožární nátěr na dřevo

Speciální protipožární nátěr na dřevo PROMADUR účinně chrání dřevěné konstrukce před účinky ohně.
V případě požáru totiž tento nátěr vytváří na dřevě pěnu, která uzavírá a chrání podklad.
Pokud na dřevěný materiál použijete protipožární nátěr PROMADUR, budete si moci být jistí, že se velmi značně zminimalizují škody v případě požáru a také se prodlouží bezpečná doba pro evakuování osob.
Protipožární nátěr na dřevo PROMADUR zvyšuje požární odolnost dřevěných konstrukcí a snižuje index šíření plamene po povrchu na Is = 0,0 mm/min. (PROMADUR color – Is = 50,0 mm/min.).


Protipožární nástřik omítkovinou

Omítková směs PROMASPRAY® T

Suchá omítková směs PROMASPRAY® T je vhodná jako tepelná, akustická a protipožární izolace stavebních konstrukcí.
PROMASPRAY® T lze použít jako nástřik v interiéru budov nebo v místech, kde je nástřik chráněn před přímým působením klimatických podmínek.
Aplikuje se na betonové a ocelobetonové konstrukce, železobetonové stropní desky, průvlaky, trámy a na stropní konstrukce z trapézového nebo samosvorného plechu a s betonovou výplní.


PROTHERM – protipožární nátěr

PROTHERM – protipožární nátěr

Pokud hledáte opravdu efektivní řešení jak ochránit konstrukci budovy před požárem, potom vám můžeme doporučit vysoce spolehlivý protipožární nátěr PROTHERM, mezi jehož přednosti paří zejména to, že jej lze použít jak v interiéru, tak i v exteriéru.
Protipožární nátěr PROTHERM specificky zvyšuje odolnost prefabrikovaných ocelových konstrukčních dílců používaných ve veřejném nebo v průmyslovém sektoru.