Zajišťujeme revize a kontroly PBZ

Vážení zákazníci, pokud potřebujete provést revizi nebo kontrolu požárně bezpečnostních zařízení, které jsou nutné pro bezpečný provoz objektu, můžete se na nás obrátit.

My disponujeme všemi potřebnými osvědčeními a oprávněními k provádění odborných revizí a kontrol PBZ. Vše provádíme v souladu s požadavky na provoz, kontroly, údržbu a opravy požárně bezpečnostní zařízení, které jsou obsaženy v § 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

Udržování požárně bezpečnostní zařízení a věcných prostředků požární ochrany patří mezi zákonem stanovené povinností právnických a podnikajících fyzických osob. Splnění povinných revizí a kontrol PBZ je také jedním z důležitých kroků kolaudačního řízení.

Používáme pouze ty nejkvalitnější materiály

                    Rockwool    Isover    Promat Hilti 


 Zobrazit_produkty 

Kde nás najdete