Protipožární ucpávky zabraňují šíření ohně

Pro zajištění protipožárního utěsnění stavebních prostupů vám nabízíme aplikaci protipožárních ucpávek. Speciální protipožární ucpávky eliminují šíření ohně a toxických plynů z jednoho požárního úseku do druhého. Díky tomu významným způsobem minimalizují škody způsobené požárem a újmu na lidských životech.

Požadavek na protipožární utěsnění stavebních prostupů je nařízen dle normy ČSN 73 0810 článek 6.2. Protipožární ucpávky jsou proto důležité pro všechny dodavatele staveb, ale i dodavatele jednotlivých konstrukčních částí stavby. Námi aplikované protipožární ucpávky mají Evropské technické schválení.

Instalaci protipožárních ucpávek vám provedou naši odborně vyškolení pracovníci, kteří mají patřičné osvědčení. Potřebujete protipožární ucpávky pro vaši stavbu? Kontaktujte naši firmu.

 

 


Používáme pouze ty nejkvalitnější materiály

                    Rockwool    Isover    Promat Hilti 


 Zobrazit_produkty 

Kde nás najdete