Protipožární obklad ISOVER FireProtect

Ocelové konstrukce budov lze chránit před účinkem požáru velice jednoduchým, rychlým a bezpečným způsobem dle projekčních norem.

Rádi bychom vám představili protipožární obklad ISOVER FireProtect, který funguje stejně dobře pro ocelové nosné sloupy nebo nosníky a lze jej použít k protipožární ochraně konstrukční oceli s požadavkem na požární odolnost od R 30 do R 240.

Protipožární obklad ISOVER FireProtect prošel totiž zkouškami v akreditované zkušebně SINTEF NBL, kde bylo dle normy ENV 13381-4 prokázáno, že použitím obkladu lze docílit požární odolnosti ocelové konstrukce R 30 až R 240, v závislosti na použité tloušťce izolace.

Obklady ISOVER FireProtect jsou tvořeny deskami, které jsou vyrobeny z vláken, vzniklých rozvlákňováním taveniny ze směsi čediče, vysokopecní strusky a diabasu. Desky neobsahují žádná azbestová vlákna a jejich aplikace je schválena v ČR hygienickými orgány bez omezení.


Používáme pouze ty nejkvalitnější materiály

                    Rockwool    Isover    Promat Hilti 


 Zobrazit_produkty 

Kde nás najdete