Mob: +420 777 824 714

Protipožární obklad železobetonových konstrukcí

Jak ochránit železobetonové konstrukce před požárem? Protipožární obklad BETA-ROCK je vhodnýProtipožární obklad železobetonových konstrukcí BETA-ROCK pro zateplení železobetonových stropů a stěn metodou suché montáže. Dokáže zvýšit požární odolnost konstrukce na REI 120 až na REI 240.

Systém BETA-ROCK obsahuje protipožární desky Frontrock MAX E nebo Fasrock a zatloukací ocelové kotvy. Systém BETA-ROCK může být také opatřen nátěrem, nástřikem, zavěšeným podhledem nebo výztužnou vrstvou systému ETICS, což je kontaktní zateplovací systém.

Systém BETA-ROCK lze ponechat i bez povrchové úpravy. Díky tomu mají izolační desky přirozený vzhled. Systém BETA-ROCK zároveň vede k zlepšení akustických parametrů zateplovaných konstrukcí.
Zpět