Protipožární obklad ISOVER FireProtect

Datum: 30. 7. 2018

Pro ochranu ocelových konstrukcí je vhodným řešením použití protipožárního obkladu ISOVER FireProtect, který dokáže spolehlivě ochránit všechny druhy ocelových konstrukcí v plné šíři požadavků, které jsou na jejich požární odolnost kladeny projekčními normami.

Jedná se o speciální desky, které jsou vyrobené z vláken, vzniklých rozvlákňováním taveniny ze směsi čediče, vysokopecní strusky a diabasu a dalších. Desky neobsahují žádná azbestová vlákna a jejich aplikace je schválena v ČR hygienickými orgány bez omezení.

Protipožární obklad ISOVER FireProtect je vhodný pro ocelové nosné sloupy nebo nosníky a lze jej použít k protipožární ochraně konstrukční oceli s požadavkem na požární odolnost od R 30 do R 240. Zkouškami v akreditované zkušebně SINTEF NBL bylo dle normy ENV 13381-4 prokázáno, že použitím obkladu ISOVER FireProtect je možné docílit požární odolnosti ocelové konstrukce R 30 až R 240, v závislosti na použité tloušťce izolace. Protipožární obklad ISOVER FireProtect se upevňuje buďto pomocí speciálních vrutů ISOVER FireProtect Screw nebo přivařovacími trny s kloboučky. Obě tyto metody lze kombinovat.

Líbil se vám článek? Sdílejte jej.

  
  
Zpět