Provádíme revize a kontroly PBZ

Datum: 26. 6. 2018

Během provozování objektu je nutné v nařízených intervalech provádět kontroly provozuschopnosti PBZ. V případě, že hledáte někoho, kdo by vám kontrolu odborně provedl, obraťte se na nás. Naše firma provádí revize a kontroly požárně bezpečnostních zařízení.

Disponujeme všemi potřebnými osvědčeními a oprávněními k provádění odborných revizí a kontrol PBZ. Tyto služby provádíme v souladu s požadavky na provoz, kontroly, údržbu a opravy požárně bezpečnostní zařízení, které jsou obsaženy v § 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Při provozu se postupuje podle normativních požadavků a průvodní dokumentace výrobce, popř. podle ověřené projektové dokumentace nebo podrobnější dokumentace. Provádíme např. kontroly požárních uzávěrů a dveří na únikových cestách. Dále kontrolujeme požární ochrany prvků nosných konstrukcí všech typů, požární klapky, hasící přístroje, zařízení pro odvod tepla a kouře, požární ucpávky a další.

V případě, že je požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, je nutné tuto skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačit. Provozovatel je v tomto případě povinen provést opatření k jeho neprodlenému uvedení do provozu a prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany zabezpečit v potřebném rozsahu náhradní organizační a technická opatření.

Líbil se vám článek? Sdílejte jej.

  
  
Zpět